Fleksibilitet i levering giver bedre resultater

Ny forskning i detailhandlens abonnementsmodeller viser, at nøglen til succes er fleksibilitet. Forhandlerne skal tilbyde forbrugerne fleksible abonnementsplaner. En ny undersøgelse har kastet lys over, hvordan forskellige abonnementsfunktioner har en direkte indvirkning på forhandlernes præstationer.

Resultaterne af undersøgelsen viser klart, at de forhandlere inden for abonnement i detailhandlen, der performer bedst, har en tendens til at tilbyde forbrugerne fleksible valgmuligheder i langt højere grad end deres mindre succesfulde konkurrenter. Hele 97% af de top-præsterende detailhandlere giver deres kunder mulighed for at ændre leveringsfrekvensen på deres abonnementsplaner. Dette tal står i skarp kontrast til bundperformernes kun 13%.

Yderligere viser undersøgelsen, at samtlige topforhandlere tillader forbrugerne at sætte deres abonnement på pause, mens kun 23% af de dårligere præsterende forhandlere tilbyder samme mulighed. Dette indikerer en klar sammenhæng mellem tilbud om fleksibilitet og forhandlernes succes.

Fleksibilitet opfattes som værdifuld

Selvom årsagssammenhængen ikke nødvendigvis klart kan påvises, er de klare sammenfald mellem fleksible abonnementsmuligheder og forhandlernes succes bemærkelsesværdige. Brian Bogosian, CEO for sticky.io, der står bag undersøgelsen, har tidligere peget på den stigende efterspørgsel efter fleksible abonnementsmuligheder som reaktion på de udfordringer, den makroøkonomiske situation har ført med sig.

Bogosian siger: “Standarden bliver ved med at blive højere. Folk har strammere budgetter, og de bruger ikke penge på unødvendigheder. Hvis de ikke oplever værdi, fleksibilitet og incitamenter til at fortsætte, vil de hoppe fra.”

Prisen er vigtig – og dog…

For forhandlere er nøglen måske ikke nødvendigvis at sænke priserne, men snarere at sikre, at deres produkter og tjenester har en stærk værdi i forhold til omkostningerne. Dette er også blevet understreget af Seth Goldman, CEO for UrbanStems, der leverer blomster og gaver på abonnement, fortæller, at det handler om at gøre det mere tilgængeligt og bekvemt for forbrugerne, samtidig med at der fokuseres på en følelsesmæssig tilknytning til produktet.

Det er tydeligt, at detailhandlens abonnementsverden udvikler sig, og forhandlere er nødt til at tilpasse sig forbrugernes skiftende præferencer. Denne nye forskning peger på, at tilbyde fleksible abonnementsmuligheder er en afgørende faktor for at fastholde succes og kundernes loyalitet i en stadig mere krævende markedssituation.

Kilde: Pymnts
Foto: Shutterstock

Skab mere fleksibilitet i din abonnementsforretning

Vil du vide mere om, hvordan du skaber en fleksibel løsning i din abonnementsforretning?

Få fleksible løsninger allerede når du udvikler en abonnementsforretning:

  • 1:1 CREATE
    I dette rådgivnings- og sparringsforløb fra idé til launch hjælper vi dig med at gøre din abonnementsforretning max fleksibel, så du får og fastholder flest mulige medlemmer.

Er du allerede i gang med en abonnementsforretning og ønsker at gøre den mere fleksibel:

  • 1:1 SCALE
    Vi målretter et skræddersyet rådgivnings- og sparringsforløb direkte til din forretning. Fleksibilitet er blot en af de forhold, der skaber en succesfuld abonnementsforretning.
  • Masterclasses
    Vil du selv arbejde med din abonnementsforretning, har vi helt sikkert en masterclass, der hjælper dig videre. Vores masterclass’ hjælper dig med at optimere og vækste din forretning på ét område af gangen.

Læs også Andreas Dirksens bestsellerbog “Sign UP – sådan skaber du en succesfuld abonnementsforretning”

Kontakt os her for mere info

Skrevet af Mette Fruensgaard

16. august 2023

Måske dette også kunne interessere dig…