Hvad betyder Ingen binding?

Byg din abonnementsforretning på tillid

Når man driver en abonnementsforretning eller medlemsklub, er en af grundstenene TILLID. Dit medlem/din abonnent skal fx have tillid til, at du kan levere den lovede værdi med de intervaller, du oplyser.

En vigtig trustmarkør, der er med til at skabe tillid, er IKKE at have binding på medlemskabet! Min påstand er, at:

Hvis du har brug for at have bindinger for at kunne drive din abonnementsforretning, er dit produkt eller medlemstilbud ikke godt nok!

Langt de fleste skynder sig videre, hvis de opdager, at der er bindinger i det medlemskab, de er ved at købe. Hvis du har bindinger, og det ikke fremgår tydeligt, så du bondefanger folk, er du virkelig ude på at skråplan. Du risikerer både en shitstorm i medierne og en politianmeldelse fra Forbrugerombudsmanden. Det er ganske enkelt ulovligt at skjule en forpligtelse til et medlemskab.

Ingen binding

”Ingen binding” betyder, at man skal kunne melde sig ud fra dag til dag, uden at det har yderligere omkostninger for en.

Hvis du har en abonnements forretning eller medlemsklub, som dine medlemmer kan melde sig ud af fra dag til dag, kan du roligt skrive: “Ingen binding”.

Men – hvis dit medlem har betalt for en periode, der strækker sig ud i fremtiden efter opsigelsen, så har de krav på at få den resterende betaling tilbage, når du skriver ”ingen binding”. Det skal du desuden skrive i dine betingelser.

Eksempel:

Et medlem melder sig ind i din abonnementsforretning den 15. august og betaler 99 kr om måneden. Ved købsknappen står der ”ingen binding”. De 99 kr bliver trukket automatisk den 15. i de efterfølgende måneder også den 15. november. Den 29. november melder medlemmet sig ud igen. Som udgangspunkt beholder medlemmet adgangen til sin medlemsfordele frem til medlemskabet skulle have været fornyet den 15. december.

Nu kan medlemmet kontakte dig og bede om at få det overskydende beløb tilbagebetalt. Det betyder, at du skal betale den del af de 99 kr tilbage, der dækker perioden fra den 29. november til den 15. december. Det er her, den næste abonnementsbetaling vil blive trukket. Det er 16 dage.

I nogle abonnementer sker dette helt automatisk. Langt de fleste medlemmer er dog godt tilfredse med, at de har adgang til medlemskabet fra de udmelder sig og frem til medlemskabets ophør. Meget få, der benytter sig af ovenstående mulighed.

Hvad så hvis man har et fysisk produkt, der skal sendes til medlemmerne, for eksempel et boks-abonnement? Her kan medlemmet jo nå at udmelde sig efter boksen er afsendt? I dette tilfælde er medlemmet forpligtet til at betale for den afsendte boks. Det gælder også, hvis udmeldelsen sker efter det tidspunkt, hvor du ikke uden store omkostninger kan tilbagekalde den.

Ovennævnte gælder kun, hvis du skriver ”Ingen binding” eller “Kan opsiges når som helst”. Hvis du ikke ønsker at skulle tilbagebetale resten af en abonnementsperiode, er der alternativer. Du kan skrive ”Opsig når som helst til udgangen af perioden”. Eller ”Afslut når du vil og benyt det til den dato, det skulle have været fornyet”.

Binding må ikke forveksles med kvartals- eller årsabonnementer. Her foretager man det valg, at man vil betale for en længere periode på en gang og typisk få adgang til ekstra fordele eller rabat på medlemskabet.

Hvornår er man bundet?

Inden for visse rammer er det lovligt, men ikke anbefalelsesværdigt, at have bindinger i et abonnement. Bindinger virker som tidligere nævnt afskrækkende, og du risikerer badwill, fordi dine medlemmer ikke opdager bindingen uanset, hvor meget du gør dig umage.

Når vi taler om bindinger, er det nødvendigt at skelne mellem, om der er tale om B2C (Business to consumer – altså salg til en privat forbruger) eller B2B (Business to business – handel mellem to erhvervsdrivende).

B2C

Hvis medlemmet ikke kan blive udmeldt af en abonnementsforretning fra dag til dag, er der tale om binding. Enten til udgangen af den periode, man har betalt for eller i en længere periode på flere måneder, hvor man forpligter sig til at betale.

Det ser man ofte i telefonabonnementer. Her forpligter man sig ofte til at betale et fast beløb i en nærmere bestemt periode – ofte et halvt år. I den aftalte periode kan man ikke melde sig ud. Alternativt skal man betale det beløb, der er tilbage i den resterende del af perioden.

Eksempel:

Du køber et abonnement til 99 kr om måneden og accepterer at være bundet til i 6 måneder. Dvs at du skal betale 594 kr, inden du kan melde dig ud igen. Hvis du ønsker at melde dig ud efter at have betalt for 4 måneders medlemskab (396 kr), skal du betale for de sidste 2 måneder (198 kr), før du er ude af bindingen.

Ifølge Forbrugeraftaleloven kan man som udgangspunkt kun være bundet af en løbende aftale i 6 måneder. Det følger af Forbrugeraftaleloven §28. Der er dog flere undtagelser, som du kan læse om under Bindinger B2C.

Der er desuden en række regler om, hvordan man skal oplyse om eventuelle bindinger. Fx skal forbrugeren klart og tydeligt oplyses om bindingen lige inden, hun klikker på købsknappen.

Hvis du kører med bindinger i dit abonnement, skal du oplyse om den kortest mulige periode, man kan komme til at betale for. Du skal også oplyse den samlede pris, som medlemmet som minimum kommer til at betale i en bindingsperiode.

B2B

Hvis man handler med en anden erhvervsdrivende, er man ikke omfattet af Forbrugeraftaleloven. I stedet for gælder Aftaleloven. En erhvervsdrivende kan aftale ”rimelige bindinger” overfor den abonnerende virksomhed. Der er ikke klare regler for, hvad en ”rimelig binding” er. Det er i sidste ende op til domstolene at afgøre, hvornår en aftale er rimelig. Men der kan sagtens være tale om flere år.

Også når det handler om B2B, skal abonnenten klart og tydeligt oplyses om en eventuel binding lige inden, de klikker på købsknappen eller indgår aftalen.

 

Få max succes med DIN abonnementsforretning ?

Hvis du også ønsker at udvikle, optimere eller skalere en succesfuld abonnementsforretning, kan vi i SignUp Academy hjælpe på flere måder.

For dig der ønsker at udvikle en abonnementsforretning:

 • 1:1 CREATE
  Et rådgivnings- og sparringsforløb der er målrettet din forretning. som både hjælper dig med at udvikle en abonnementsforretning fra idé til launch, og som hjælper dig med at få og fastholde flest mulige medlemmer
 • StartUp Challenge forløb
  Vores populære 6-ugers forløb. For dig der vil i gang med en abonnements-forretning, og som har et lille budget.

For dig der allerede er i gang med en abonnementsforretning, og ønsker at optimere, videreudvikle og skalere den:

 • 1:1 SCALE
  Et skræddersyet rådgivnings- og sparringsforløb der er målrettet din forretning. som hjælper dig til at nå dine mål og løfte din forretning til next level
 • Challenges
  Vi hjælper dig med optimere og vækste din forretning på ét område af gangen via video lessons, månedlige live sessions, din personlige online arbejdsbog og en 30-dages mission.

Læs også Andreas Dirksens bestsellerbog “Sign UP – sådan skaber du en succesfuld abonnementsforreting”

Kontakt os her for mere info

Måske dette også kunne interessere dig…