EN DEL AF ABONNEMENTS-GUIDEN

Jura i abonnements-forretninger

Det kan være dyrt ikke at være opmærksom på, hvilke regler og jura, der gælder i abonnementsforretninger. Vi hjælper dig med at få et overblik over, hvilke regler der er de vigtigste at være opmærksom på, og vi forklarer dig, hvad udtrykkene betyder.

I guiden: Jura i abonnementsforretninger finder du en oversigt over de vigtigste regler, du skal kende og have styr på, hvis du ikke vil risikere, at din abonnementsforretning overtræder reglerne.

NB:

Formålet med oplysningerne i Abonnementsguiden er udelukkende af vejledende karakter. Det er altid en god idé at få en ekspert til at tjekke, at du ikke overtræder vigtige regler. Al anvendelse af denne guide sker på brugerens eget ansvar.

Nøgletal i abonnementsforretninger

Jura i abonnement hjælper dig med at forstå de vigtigste regler i abonnements­­verdenen

Jura i abonnementsforretninger

Din ekspert til at forklare hvad de juridiske begreber og regler betyder for din abonnementsforretning, er jurist Mette Fruensgaard, co-founder og partner i SignUp Academy.

Juridisk rådgivning er kompleks og individuelle forhold har stor betydning. Denne guide kan derfor ikke anses for at være fyldestgørende. Selv om SignUp Academy ApS efter bedste evne forsøger at sikre, at alle informationer er så præcise som muligt, fraskriver vi os ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab og skader, der måtte opstå som følge af brugen af informationerne. 

SignUp Academy ApS kan ligeledes ikke gøres ansvarlig for indholdet (eller mangel herpå) på websites og eksterne dokumenter, vi linker til.

Find den nyeste vejledning på Forbrug.dk

Abonnement – juridisk definition

Et abonnement er en aftale om gentagen levering af et produkt, en ydelse eller en service i en bestemt periode. Perioden kan være dage, uger, måneder eller år.

Abonnenten forpligter sig til at betale for den løbende ydelse, og abonnementsvirksomheden forpligter sig til at levere det aftalte produkt eller ydelse indtil aftalen ophører.

Accept i abonnement

Når en kunde accepterer at blive abonnent, indgår kunden i en abonnementsaftale. Abonnements­virksomheden skal gøre opmærksom på, at abonnenten binder sig til at betale en løbende ydelse – se mere om Løbende ydelse nedenfor.

For ikke at blive anset for at være en abonnementsfælde, skal man derfor oplyse TYDELIGT i forbindelse med købet – altså der hvor man trykker KØB – at der er tale om et abonnement, og at abonnenten skal betale med faste intervaller for at få leveret produktet.

Betingelser og abonnement

Udover de sædvanlige handelsbetingelser gælder der særlige regler, når der er tale om et abonnement. For eksempel skal man oplyse klart og tydeligt, at der er tale om en løbende aftale, som man skal opsige, før den ophører. Dette skal stå i umiddelbar nærhed af købsknappen. Det er IKKE nok at skrive det i betingelserne eller med småt et andet sted på hjemmesiden.

Det skal fremgå af betingelserne, hvordan man opsiger aftalen, og hvis man er bundet af aftalen i en periode, er det meget vigtigt tydeligt at gøre opmærksom på dette. Dette skal også gøres i forbindelse med købsknappen og må ikke kun fremgå af handelsbetingelserne.

Der kan være særlige betingelser ved opsigelse, og hvis der sker ændringer i abonnementet eller betingelserne, skal man orientere abonnenterne om dette i god tid, så de har mulighed for at opsige deres abonnement, hvis ikke de vil acceptere de nye betingelser eller priser.

De enkelte betingelser afhænger af typen af abonnement, det omhandlede produkt og den oprindeligt indgåede aftale.

Bindinger B2B (Business to Business)

Aftaler mellem erhversdrivende er omfattet af Aftaleloven. Vi anbefaler aldrig bindinger i SignUp Academy, dog er det ikke ulovligt at aftale rimelige bindinger mellem virksomheden, der udbyder et abonnement, og den abonnerende virksomhed. 

Det er domstolene der afgøre, hvornår en aftale er rimelig. Det kan dreje sig om flere år, når der ikke er private forbrugere inddraget.

Hvis der er bindinger i et abonnement, skal abonnenten klart og tydeligt oplyses om dette i forbindelse med købet, dvs lige inden de klikker på købsknappen/indgår aftalen.

Bindinger B2C (Business to Consumer)

Bindinger i et abonnementsforhold er lovlige inden for visse rammer, men ikke anbefalelsesværdige.

I forbrugerforhold (B2C) kan man kun være bundet af en løbende aftale i 6 måneder. Det følger af Forbrugeraftaleloven §28. Der er dog flere undtagelser:

 • Den samlede pris er max. 2.000 kr., som betales inden for 14 dage efter aftalens indgåelse, og hvor produktet eller ydelsen leveres inden for 1 år. 
  Fx et årskort til museer og forlystelsesparker. Denne aftale kaldes også “Tivoli-reglen”.
 • Den samlede pris er mere end 20.000 kr., og abonnementsvirksomheden har engangsomkostninger eller tab (værdiforringelse), der overstiger prisen for 6 måneders levering.
  Fx leasingaftale om en bil. Denne type aftaler kan opsiges efter 11 måneder med 1 måneds varsel.
 • Særlove, der fastsætter andre regler.
  Fx forsikringsaftaler og telefonabonnementer.

Hvis der er bindinger i et abonnement, skal forbrugeren klart og tydeligt oplyses om dette i forbindelse med købet, dvs lige inden de klikker på købsknappen.

Bonuspoint

Nogle abonnementsforretninger tildeler bonuspoint ved køb i shoppen. Hvis ikke der er aftalt andet, består disse bonuspoint i 3 år. Denne regel følger af Forældelsesloven.

Betaler man ikke direkte for disse bonuspoints, men optjener dem ved køb af varer, kan man ikke kræve at få dem udbetalt.

Børn og abonnement

Køber en person under 18 år et abonnement, er aftalen ugyldig.

Dette skyldes, at børn og unge under 18 år er umyndige og kan ikke påtage sig en gældsforpligtelse. Dermed kan de ikke indgå en aftale om betaling i fremtiden, som en abonnementsaftale er.

En ugyldig aftale medfører, at det beløb, som den mindreårige har betalt, kan kræves tilbagebetalt. Dette gælder dog ikke, hvis abonnementsvirksomheden var i god tro, fx hvis den mindreårige har oplyst at være over 18 år. I så fald stopper abonnementsaftalen straks.

Eventuelle produkter, som den mindreårige har modtaget, skal tilbageleveres.

Fortrydelsesret

Den sædvanlige 14 dages fortrydelsesret gælder også for abonnementer. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor abonnementet bliver oprettet. Det er et krav at fortrydelsesretten fremgår af betingelserne. 

Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket. Det kræver dog, at forbrugerens forudgående har givet udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende mister sin fortrydelsesret, når man påbegynder aflytning/download/login.

Har kunden fået leveret et produkt eller en tjenesteydelse, kan man aftale i betingelserne, at kunden skal betale et rimeligt beløb for den del af tjenesteydelsen, der er leveret før fortrydelsen. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt for, at det kan ske. 

Er der tale om et fordelsabonnement, som giver adgang til at købe varer til en billigere pris, er der 14 dages fortrydelsesret på disse enkeltkøb.

I forbrugeraftaleloven er der en standard fortrydelsesformular, som man kan oplyse om inden købet og sende til forbrugeren efter købet. Virksomheden må gerne have sin egen fortrydelsesformular, blot den opfylder betingelserne.

Oplyser virksomheden ikke korrekt om fortrydelsesret og forbrugeraftalelovens fortrydelsesformular, kan kunden fortryde købet i op til 1 år og 14 dage. Virksomheden kan ikke foretage fradrag for værdiforringelse, hvis kunden har brugt eller ødelagt varen. 

Dette gælder kun for B2C – forbrugere. Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

GDPR – særlig ift abonnement

En medlemsklub eller abonnementsforretning er – naturligvis – underlagt de samme regler mht. GDPR som alle andre. Disse regler beskrives fx på gdpr.dk. Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 30 skal virksomheden føre en fortegnelse, hvor man kortlægger behandlingen af personoplysninger.

For at kunne oprette et abonnement har virksomheden brug for en række personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere den lovede ydelse. Det vil typisk være navnet på køber/bruger, virksomheds navn og CVR-nummer, mailadresse, telefonnummer og måske fysisk adresse. Måske vil det være en fordel at kende alder, køn, antal børn, bolig og lign.

Hvis abonnements­forretningen har brug for at opbevare disse oplysninger i hele medlemsperioden, skal den kunne dokumentere HVORFOR og HVORDAN oplysningerne opbevares samt HVOR LÆNGE.

Ingen Binding

Skriver en abonnements­virksomhed “Ingen binding” eller “Kan opsiges når som helst” skal man kunne opsige fra dag til dag.

Har man betalt for en periode, der strækker sig ud i fremtiden efter opsigelsen, har man krav på at få den resterende betaling tilbage.

Er der tale om et boks-abonnement, hvor boksen er afsendt på opsigelses­tidspunktet, er abonnenten som hovedregel forpligtet til at betale for boksen.

Løbende aftale

En løbende aftale betyder i abonnementssammenhæng, at et abonnement fortsætter, indtil det bliver opsagt. Virksomheden kan kræve en opsigelse, og abonnenten kan ikke bare holde op med at betale.

Markedsføring og abonnement

Når man markedsfører et abonnement, både i annoncer og på sin egen hjemmeside, skal det være klart og tydeligt for abonnenten, at der er tale om et abonnement, og hvad abonnementet indeholder. Det skal også være klart og tydeligt, hvad abonnementet koster, ikke bare den første betealing, men i hele en evt. bindingsperiode. Er der gebyrer eller andet, man ikke kan undgå som abonnent, skal det oplyses samtidigt.

Det her er væsentligt.

Læs evt mere på Forbrugerombudsmandens hjemmesiden: Oplysningskrav ved onlinesalg af abonnementer

Medlemspris

Når man tilmelder sig et abonnement, skal man kende den samlede pris, herunder alle afgifter og evt. ekstra omkostninger. Man bør også vide, hvor meget det vil koste for hver betalingsperiode.

 • Hvis abonnementet har en bestemt periode, hvor man skal forblive tilmeldt, skal virksomheden oplyse den mindste pris, man kommer til at betale i denne periode.
 • Er abonnementet koblet sammen med andre produkter, f.eks. en velkomstgave, skal man tydeligt og let forståeligt oplyse prisen for abonnementet på samme måde som prisen for de enkelte produkter.
 • Tilbyder virksomheden en gratis periode eller nedsat pris i begyndelsen af abonnementet, skal den normale pris for abonnementet fremgå på samme måde som den nedsatte pris. Dette er vigtigt, hvis abonnementet automatisk fortsætter efter prøveperioden.

Oplysninger om virksomheden

En række oplysninger skal være let tilgængelige og konstant tilgængelige på dit website. Det betyder, at de bør være placeret enten direkte på forsiden eller på en underordnet side, der er linket til fra forsiden. Disse oplysninger skal altid være tilgængelige, og du skal sørge for at opdatere dem løbende.

De oplysninger, du skal give, er:

 1. Virksomhedens fulde navn, som det er registreret i fx Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
 2. Den fysiske adresse, hvor virksomheden er placeret.
 3. Kontaktinformation, fx virksomhedens e-mailadresse, telefonnummer og lign, der giver kunder mulighed for at komme i kontakt med dig. Det er ikke tilstrækkeligt at have en kontaktformular. Hvis postadressen er anderledes end den fysiske adresse, skal den også angives.
 4. CVR-nummeret, hvis din virksomhed er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister.
 5. Hvis din virksomhed er en del af godkendelsesordninger eller er underlagt tilsyn af en bestemt myndighed, skal dette også oplyses.

Oplysningspligt – særlig

Ud over de oplysninger, som en virksomhed skal give en kunde ved salg på nettet, har en abonnements­virksomhed også pligt til at oplyse om:

 • Aftalens varighed
 • Betingelserne for at opsige aftalen, hvis det er en løbende aftale
 • Eventuel bindingsperiode
 • abonnements væsentligste egenskaber
 • samlede pris for abonnementet 
 • samlede udgifter for hver abonnements­periode, 

Oplysningerne skal stå middelbart inden købsknappen (hvor forbrugeren forpligter sig).

Får forbrugeren ikke disse oplysninger, kan aftalen blive ugyldig. 

Opsigelse af abonnement

Virksomheden kan bestemme, at abonnements­aftalen skal opsiges med et bestemt varsel. Et B2C opsigelsesvarsel må dog ikke være længere end 1 måned til udgangen af en måned. En evt. bindingsperiode skal være udløbet.

Hvis abonnenten har betalt for en længere periode, kan det beløb, der er betalt herudover, forlanges tilbagebetalt.

Det skal være lige så nemt at opsige et abonnement, som at indgå det. Der må ikke være særlige formkrav til opsigelsen. Forlanger virksomheden en telefonisk opsigelse, skal de acceptere i stedet at få den pr. mail, eller omvendt.

Permissions og samtykke

En virksomhed må gerne kræve, at abonnenten giver sin permission eller samtykke til elektronisk markedsføring samtidigt med, at man indgår abonnementsaftalen. Der skal dog være et særskilt afkrydsningsfelt til dette samtykke.

Herudover gælder de sædvanlige krav til permissions i markedsføringsloven, fx mulighed for at kunne trække samtykket tilbage.

Prøveperiode, prøveabonnement, prøvepakke

En virksomhed kan tilbyde potentielle kunder en prøveperiode eller prøvepakke med det formål at lade dem afprøve deres produkter eller tjenester, før de forpligter sig til at betale den fulde pris eller blive en regelmæssig abonnent.

Gør man det, skal det TYDELIGT fremgå, hvis der er særlige krav for at benytte sig af tilbuddet. Fx hvis der er særlige opsigelsesregler, eller hvis abonnementet fornyes automatisk til den normale abonnementspris, medmindre kunden aktivt afmelder sig.

Samtykke til abonnement

Især hvis man kan købe andre varer eller ydelser samtidigt med abonnementet, skal virksomheden sikre sig særskilt samtykke til at tegne et abonnement for kunden.

Hvis en virksomhed ikke kan dokumentere, at en abonnenent har indgået en aftale om et løbende abonnement, er aftalen ugyldig. Det betyder at abonnenten kan kræve samtlige penge tilbage. Det er ikke i sig selv et samtykke, at man har tastet sine kreditkortoplysninger.

Tilbagebetaling af abonnementsbetalinger

En abonnent kan kræve sine abonnementsbetalinger tilbage hvis:

 • der ikke er indgået en lovlig aftale om abonnement – fx hvis virksomheden ikke tydeligt nok har gjort opmærksom på abonnementet ved køb af andre ydelser eller produkter
 • hvis man som forbruger fortryder aftalen – læs mere her
 • hvis man opsiger et abonnement, hvor man har betalt for en længere periode. Tilbagebetalingen skal ikke ske automatisk.

Tidsbegrænset aftale ctr abonnement

Ligesom man kan købe det samme produkt som led i et abonnement eller som en enkeltydelse, kan der i nogle tilfælde væres tale om en tidsbegrænset aftale. Det kan være svært at se forskellen på en tidsbegrænset aftale og et abonnement. Indimellem overlapper de to koncepter da også hinanden. Begge aftaler kan have samme længde og indhold, men der er forskel på, hvilke betingelser, der er gældende:

 • En tidsbegrænset aftale refererer til en specifik periode, hvor en kunde forpligter sig til at bruge eller betale for et produkt eller en tjeneste. Betaling kan ske som engangs- eller ratebetaling. Aftalen udløber automatisk efter den fastsatte periode, og der er normalt ikke nogen automatisk fornyelse, medmindre kunden vælger at forlænge aftalen. Et eksempel på dette er leje af en bil eller en feriebolig i en kortere eller længere periode.
 • Et abonnement indebærer en gentagende betaling for løbende adgang til produkter, ydelser eller tjenester, og det fortsætter normalt, medmindre det opsiges af kunden.

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem disse to koncepter, da der er forskellige betingelser tilknyttet dem hver især.

Udtalelser

 

”Der er fuld fart på SunsetPLUS ?? – vores abonnements forretning. Andreas Dirksens hjælp og inspiration undervejs har været pricelsess ?

Jens Broch, CEO, Sunset Boulevard

Udtalelser

 

”Andreas er utvivlsomt den i Danmark med størst viden og erfaring om abonnementskoncepter, og så er han tilmed en meget sympatisk og behagelig person.”

Benjamin Gundgaard, #1 International Bestseller, E-commerce Expert, Speaker, and Founder of CustomerSense

Udtalelser

 

”Vi driver noget der hedder Klub Vollmer der er Danmarks største kokkeskole, og den er abonnementsbaseret. Vi troede vi gjorde det hele rigtigt, indtil vi fik fat i SignUp Academy. Vi er jo bare startet ud som lallende amatører, og der er det altså godt at have nogen at sparre med. Vi har været i gang længe – vi startede ud i 2017 – men det største hop tog vi faktisk efter at have haft fat i Andreas og SignUp Academy. Vi er nu meget mere skarpe på hvilken vej vi skal gå og hvordan vi skal gøre det, og kan varmt anbefale SignUp Academy.”

Annette Heick og Jesper Vollmer, Founders, Klub Vollmer

Udtalelser

 

“In creating Supertrends Institute as a global, membership community and a digital, Future-as-a-Service platform we chose SignUp Academy as our preferred advisor and partner. We have from SignUp Academy over more than six month received exceptional guidance and value. Guidance and help always based on our unique situation, and on exactly where we were in our development journey of our new subscription business model. SignUp Academy have our warmest recommendations.”

Jens Hansen, CoFounder & CEO, Supertrends Institute AG, Switzerland.

Udtalelser

 

Med øje for udvikling og optimering af Håndværker.dk leverede Andreas en spændende og lærerig todages workshop. Jeg kan til enhver tid anbefale Andreas og Signup Academy til andre virksomheder, som driver en abonnementsforretning.

Simon Klug, CEO, Prisberegning.dk og Håndværker.dk

Udtalelser

 

Andreas and SignUp Academy did a great job in opening our eyes to the subscription world. We loved the hands on approach, and are now well under way to create two different subscription models appealing to our global clientele"

Thomas Frisenberg, Managing Director, Esoft Vietnam

Udtalelser

 

”Mit forløb med Sign-up Academy og Andreas Dirksen var en gamechanger for min virksomhed. Andreas så min forretning i et helt nyt lys, som har været med til at løfte den til næste niveau.
Andreas er utrolig behagelig, troværdig, pålidelig og ikke mindst en hyggelig nordjyde. ?  Han forstår at sætte kunden i centrum, så man føler sig som noget særligt.
Tak Andreas! Jeg vil til hver en tid anbefale (og har allerede gjort det) Sign-up Academy og Andreas Dirksen."

Benedicte Engels, founder, Kvindernes Bilmagasin og Female Drivers Club

Udtalelser

 

“Andreas delte gladelig ud af hans store viden om fordelsklubber. Jeg kan varmt anbefale at få besøg af Andreas Dirksen.”

Hans-Christian Kock, Kommerciel direktør, Kristelig Dagblad

Udtalelser

 

“Udover at være nok Danmark’s mest erfarne indenfor abonnementsforretninger, er Andreas også utrolig empatisk, og har en evne til at fange folk med hans personlighed.”

Micky Weis, Digital Strategist & Consultant

Udtalelser

 

”Andreas store erfaringer indenfor abonnementstjenester gør ham nærmest til et orakel, der kan svare på alt. Han er lynende skarp og meget behagelig at være sammen med, hvorfor jeg kun kan give ham mine varmeste anbefalinger.”

Dr. Imran Rashid, Keynote speaker & bestselling Author

Udtalelser

 

Det var rart at snakke med en ekspert. At få at vide “det er sådan her man gør!” fra en som har stor erfaring ikke mindst fra egen business og som har fingeren på pulsen, ved hvad der virker og ikke virker. I stedet for at jeg skal bruge tid på at lære det selv. En kæmpe tidsbesparelse.

Laura Grubb, CEO & Founder, Lauragrubb.dk

Udtalelser

 

”Abonnementskongen eller Subscription Expert - du kan vælge titlen. Andreas har hjulpet et utal af både iværksættere og vækstvirksomheder med at skabe en succes”

Cristian Willum, Vinderstrateg & Trusted Advisor

Udtalelser

 

”Udover stærke kompetencer er Andreas en kanon fyr, som har benene solidt plantet i jorden, på trods af hvad han har opnået. Jeg giver hermed Andreas mine varmeste anbefalinger!”

Marco Gam, Founder & Partner, ConMedia ApS

Udtalelser

 

”Andreas har fingeren på pulsen ift. hvordan man engagerer medlemmer og skaber værdi, og han er desuden en virkelig dygtig facilitator, der møder meget velforberedt op.”

Lone Borg, Business Manager, Business Aalborg

Udtalelser

 

”Det er utroligt så hurtigt Andreas kan sætte sig ind i ens situation. Han skærer direkte ind til benet - både hvad angår fordele, men også de vigtige faldgruber. Med sin enorme viden formår han at udstikke en farbar retning, der styrker troen på ens projekt. Kan anbefales til alle med en abonnementsforretning i maven"

Henrik Mathiasen, Speaker, founder og CEO, Optimisten

Udtalelser

 

”Vi havde fornøjelsen af Andreas til en inspirationsdag, hvor vi både blev inspireret af hans egen imponerende historie, men også måden han udfordrede os på.

Jesper Wengel, Direktør, Frie Funktionærer

Udtalelser

 

“En fantastisk lille abonnementsbibel med gode tips, som alle er noteret. Glæder mig endnu mere til at gå ALL IN på abonnementsløsningerne.”

Kristin Assaad, Founder & CEO, LegalUp

Udtalelser

 

“Forløbet har passet mig SÅ perfekt.

Klare budskaber, enkle opgaver, kun relevante og brugbart input – og tid til at reflektere og prioritere opgaven inden næste kommer. Stor tak for inspiration, input, vejledning og et motiverende forløb”.

Jytte Bille, Founder & CEO, Stai

Udtalelser

 

”Andreas er en fantastisk ressource som hjælper dig med at finde retning, skærper dit budskab og får din virksomhed til at blomstre. Jeg kan på det varmeste anbefale Andreas og hans ekspertise.”

Klaus Jørgensen, CEO & Founder, Juviva Fysio

virksomheder jeg har investeret i

Blog

Vi har bla. hjulpet disse virksomheder: