EN DEL AF ABONNEMENTS-GUIDEN

Jura i abonnements-forretninger

 • Driften af en abonnementsforretning er ikke den samme som i traditionelle forretninger uden medlemmer. Det kan være dyrt ikke at være opmærksom på, hvilke regler der gælder.
 • I guiden: Jura i abonnementsforretninger finder du en oversigt over de vigtigste regler, du skal kende og have styr på, hvis du ikke vil risikere, at din abonnementsforretning overtræder reglerne.
 • Er der regler eller lovgivning, som du savner? Så skriv og gør os opmærksom på dette via vores kontaktformular.

NB:

Formålet med oplysningerne i Abonnementsguiden er udelukkende af vejledende karakter. Al anvendelsen sker på brugerens eget ansvar.

Nøgletal i abonnementsforretninger

Abonnements-guiden hjælper dig med at forstå abonnements-verdenen og få succes med din forretning!

Om Abonnements-guiden

Abonnementsguiden er din guide, ordbog og tutorial til at lære de ord, begreber, regler og best-practices, du søger om abonnementsforretning.

Guiden er opdelt efter emner og derefter alfabetisk, så det er hurtigt og nemt at finde præcis det, du søger.

Hvis du har forslag eller ønsker til spørgsmål, som vi mangler i guiden, så giv os et praj via kontaktformularen.
Så inkluderer vi dit spørgsmål i guiden, og finder svaret til dig!

Jura i abonnementsforretninger

Din ekspert til at forklare hvad de juridiske begreber og regler betyder for din abonnementsforretning, er jurist Mette Fruensgaard, COO og partner i SignUp Academy.

Juridisk rådgivning er kompleks og individuelle forhold har stor betydning. Denne guide kan derfor ikke anses for at være fyldestgørende. Selv om SignUp Academy ApS efter bedste evne forsøger at sikre, at alle informationer er så præcise som muligt, fraskriver vi os ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab og skader, der måtte opstå som følge af brugen af informationerne. 

SignUp Academy ApS kan ligeledes ikke gøres ansvarlig for indholdet (eller mangel herpå) på websites og eksterne dokumenter, vi linker til.

Find den nyeste vejledning på Forbrug.dk

Abonnement – juridisk definition

Et abonnement er en aftale om gentagen levering af et produkt, en ydelse eller en service i en bestemt periode. Perioden kan være dage, uger, måneder eller år.

Abonnenten forpligter sig til at betale for den løbende ydelse, og abonnementsvirksomheden forpligter sig til at levere det aftalte produkt eller ydelse indtil aftalen ophører.

Accept i abonnement

Når en kunde indgår i en abonnementsaftale, accepterer kunden at blive abonnent. Det er vigtigt tydeligt at gøre opmærksom på, at abonnenten binder sig til at betale en løbende ydelse – se mere om Løbende ydelse nedenfor.

For ikke at blive anset for at være en abonnementsfælde, skal man derfor oplyse TYDELIGT i forbindelse med købet – altså der hvor man trykker KØB – at der er tale om et abonnement, og at abonnenten skal betale med faste intervaller for at få leveret produktet.

Betingelser og abonnement

Udover de sædvanlige handelsbetingelser gælder der særlige regler, når der er tale om et abonnement. For eksempel skal man oplyse klart og tydeligt, at der er tale om en løbende aftale, som man skal opsige før den ophører. Dette skal stå i umiddelbar nærhed af købsknappen. Det er IKKE nok at skrive det i betingelserne eller med småt et andet sted på hjemmesiden.

Det skal fremgå af betingelserne, hvordan man opsiger aftalen, og hvis man er bundet af aftalen i en periode, er det meget vigtigt tydeligt at gøre opmærksom på dette. Dette skal også gøres i forbindelse med købsknappen og må ikke kun fremgå af handelsbetingelserne.

Der kan være særlige betingelser ved opsigelse, og hvis der sker ændringer i abonnementet eller betingelserne, skal man orientere abonnenterne om dette i god tid, så de har mulighed for at opsige deres abonnement, hvis ikke de vil acceptere de nye betingelser eller priser.

De enkelte betingelser afhænger af typen af abonnement, det omhandlede produkt og den oprindeligt indgåede aftale.

Bindinger B2B (Business to Business)

Aftaler mellem erhversdrivende er omfattet af Aftaleloven. Det medfører, at der kan aftales rimelige bindinger mellem virksomheden, der udbyder et abonnement, og den abonnerende virksomhed.

Det er domstolene der afgøre, hvornår en aftale er rimelig.

Hvis der er bindinger i et abonnement, skal abonnenten klart og tydeligt oplyses om dette i forbindelse med købet, dvs lige inden de klikker på købsknappen/indgår aftalen.

Bindinger B2C (Business to Consumer)

Bindinger i et abonnementsforhold er lovlige inden for visse rammer, men ikke anbefalelsesværdige.

I forbrugerforhold (B2C) kan man kun være bundet af en løbende aftale i 6 måneder. Det følger af Forbrugeraftaleloven §28. Der er dog flere undtagelser:

 • Den samlede pris er max. 2.000 kr., som betales inden for 14 dage efter aftalens indgåelse, og hvor produktet eller ydelsen leveres inden for 1 år. 
  Fx et årskort til museer og forlystelsesparker. Denne aftale kaldes også “Tivoli-reglen”.
 • Den samlede pris er mere end 20.000 kr., og abonnementsvirksomheden har engangsomkostninger eller tab (værdiforringelse), der overstiger prisen for 6 måneders levering.
  Fx leasingaftale om en bil. Denne type aftaler kan opsiges efter 11 måneder med 1 måneds varsel.
 • Særlove, der fastsætter andre regler.
  Fx forsikringsaftaler og telefonabonnementer.

Hvis der er bindinger i et abonnement, skal forbrugeren klart og tydeligt oplyses om dette i forbindelse med købet, dvs lige inden de klikker på købsknappen.

Bonuspoint

Nogle abonnementsforretninger tildeler bonuspoint ved køb i shoppen. Hvis ikke der er aftalt andet, består disse bonuspoint i 3 år. Denne regel følger af Forældelsesloven.

Betaler man ikke direkte for disse bonuspoints, men optjener dem ved køb af varer, kan man ikke kræve at få dem udbetalt.

Børn og abonnement

Køber en person under 18 år et abonnement, er aftalen ugyldig.

Dette skyldes, at børn og unge under 18 år er umyndige og kan ikke påtage sig en gældsforpligtelse. Dermed kan de ikke indgå en aftale om betaling i fremtiden, som en abonnementsaftale er.

En ugyldig aftale medfører, at det beløb, som den mindreårige har betalt, kan kræves tilbagebetalt. Dette gælder dog ikke, hvis abonnementsvirksomheden var i god tro, fx hvis den mindreårige har oplyst at være over 18 år. I så fald stopper abonnementsaftalen straks.

Eventuelle produkter, som den mindreårige har modtaget, skal tilbageleveres.

Fortrydelsesret

Som udgangspunkt gælder den sædvanlige 14 dages fortrydelsesret også for abonnementer. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor abonnementet bliver oprettet.

Har kunden fået leveret et produkt eller en tjenesteydelse, kan man aftale i betingelserne, at kunden skal betale et rimeligt beløb for den del af tjenesteydelsen, der er leveret før fortrydelsen. Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt for, at det kan ske. 

Er der tale om et fordelsabonnement, som giver adgang til at købe varer til en billigere pris, er der 14 dages fortrydelsesret på disse enkeltkøb.

I forbrugeraftaleloven er der en standard fortrydelsesformular, som man kan oplyse om inden købet og sende til forbrugeren efter købet. Virksomheden må gerne have sin egen fortrydelsesformular, blot den opfylder betingelserne.

Oplyser virksomheden ikke korrekt om fortrydelsesret og forbrugeraftalelovens fortrydelsesformular, kan kunden fortryde købet i op til 1 år og 14 dage. Virksomheden kan ikke foretage fradrag for værdiforringelse, hvis kunden har brugt eller ødelagt varen. 

GDPR – særlig ift abonnement

En medlemsklub eller abonnementsforretning er – naturligvis – underlagt de samme regler mht. GDPR som alle andre. Disse regler beskrives fx på gdpr.dk. Ifølge databeskyttelsesforordningens artikel 30 skal virksomheden føre en fortegnelse, hvor man kortlægger behandlingen af personoplysninger.

For at kunne oprette et abonnement har virksomheden brug for en række personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere den lovede ydelse. Det vil typisk være navnet på køber/bruger, virksomheds navn og CVR-nummer, mailadresse, telefonnummer og måske fysisk adresse. Måske vil det være en fordel at kende alder, køn, antal børn, bolig og lign.

Hvis abonnementsforretningen har brug for at opbevare disse oplysninger i hele medlemsperioden, skal den kunne dokumentere HVORFOR og HVORDAN oplysningerne opbevares samt HVOR LÆNGE.

Ingen Binding

Skriver en abonnements virksomhed “Ingen binding” eller “Kan opsiges når som helst” skal man kunne opsige fra dag til dag.

Har man betalt for en periode, der strækker sig ud i fremtiden efter opsigelsen, har man krav på at få den resterende betaling tilbage.

Er der tale om et boks-abonnement, hvor boksen er afsendt på opsigelsestidspunktet, er abonnenten som  hovedregel forpligtet til at betale for boksen.

Løbende aftale

En løbende aftale betyder i abonnementssammenhæng, at et abonnement fortsætter, indtil det bliver opsagt. Virksomheden kan kræve en opsigelse, og abonnenten kan ikke bare holde op med at betale.

Markedsføring og abonnement

Under udarbejdelse.

Medlemspris

Under udarbejdelse.

Medlemskab – automatisk

Under udarbejdelse.

Oplysninger om virksomheden

Under udarbejdelse.

Oplysningspligt – særlig

Ud over de oplysninger, som en virksomhed skal give en kunde ved salg på nettet, har en abonnementsvirksomhed også pligt til at oplyse om:

 • Aftalens varighed
 • Betingelserne for at opsige aftalen, hvis det er en løbende aftale
 • Eventuel bindingsperiode
 • abonnements væsentligste egenskaber
 • samlede pris for abonnementet 
 • samlede udgifter for hver abonnementsperiode, 

Oplysningerne skal stå middelbart inden købsknappen (hvor forbrugeren forpligter sig).

Får forbrugeren ikke disse oplysninger, kan aftalen blive ugyldig. 

Opsigelse af abonnement

Virksomheden kan bestemme, at abonnementsaftalen skal opsiges med et bestemt varsel. Et opsigelsesvarsel må dog ikke være længere end 1 måned til udgangen af en måned.

Hvis abonnenten har betalt for en længere periode, skal det beløb tilbagebetales, der er betalt herudover.

Der må ikke være særlige formkrav til opsigelsen. Forlanger virksomheden en telefonisk opsigelse, skal de acceptere i stedet at få den pr. mail, eller omvendt.

Permissions og samtykke

En virksomhed må gerne kræve, at abonnenten giver sin permission eller samtykke til elektronisk markedsføring samtidigt med, at man indgår abonnementsaftalen. Der skal dog være et særskilt afkrydsningsfelt til dette samtykke.

Herudover gælder de sædvanlige krav til permissions i markedsføringsloven, fx mulighed for at kunne trække samtykket tilbage.

Prøveperiode, prøveabonnement, prøvepakke

Under udarbejdelse.

 

Samtykke til abonnement

Under udarbejdelse.

 

Tilbagebetaling af abonnementsbetalinger

Under udarbejdelse.

Tidsbegrænset aftale ctr abonnement

Under udarbejdelse.

Udtalelser

 

”Der er fuld fart på SunsetPLUS 📈🔥 – vores abonnements forretning. Andreas Dirksens hjælp og inspiration undervejs har været pricelsess 🙌

Jens Broch, CEO, Sunset Boulevard

Udtalelser

 

”Andreas er utvivlsomt den i Danmark med størst viden og erfaring om abonnementskoncepter, og så er han tilmed en meget sympatisk og behagelig person.”

Benjamin Gundgaard, #1 International Bestseller, E-commerce Expert, Speaker, and Founder of CustomerSense

Udtalelser

 

”Vi driver noget der hedder Klub Vollmer der er Danmarks største kokkeskole, og den er abonnementsbaseret. Vi troede vi gjorde det hele rigtigt, indtil vi fik fat i SignUp Academy. Vi er jo bare startet ud som lallende amatører, og der er det altså godt at have nogen at sparre med. Vi har været i gang længe – vi startede ud i 2017 – men det største hop tog vi faktisk efter at have haft fat i Andreas og SignUp Academy. Vi er nu meget mere skarpe på hvilken vej vi skal gå og hvordan vi skal gøre det, og kan varmt anbefale SignUp Academy.”

Annette Heick og Jesper Vollmer, Founders, Klub Vollmer

Udtalelser

 

“In creating Supertrends Institute as a global, membership community and a digital, Future-as-a-Service platform we chose SignUp Academy as our preferred advisor and partner. We have from SignUp Academy over more than six month received exceptional guidance and value. Guidance and help always based on our unique situation, and on exactly where we were in our development journey of our new subscription business model. SignUp Academy have our warmest recommendations.”

Jens Hansen, CoFounder & CEO, Supertrends Institute AG, Switzerland.

Udtalelser

 

Med øje for udvikling og optimering af Håndværker.dk leverede Andreas en spændende og lærerig todages workshop. Jeg kan til enhver tid anbefale Andreas og Signup Academy til andre virksomheder, som driver en abonnementsforretning.

Simon Klug, CEO, Prisberegning.dk og Håndværker.dk

Udtalelser

 

Andreas and SignUp Academy did a great job in opening our eyes to the subscription world. We loved the hands on approach, and are now well under way to create two different subscription models appealing to our global clientele"

Thomas Frisenberg, Managing Director, Esoft Vietnam

Udtalelser

 

”Mit forløb med Sign-up Academy og Andreas Dirksen var en gamechanger for min virksomhed. Andreas så min forretning i et helt nyt lys, som har været med til at løfte den til næste niveau.
Andreas er utrolig behagelig, troværdig, pålidelig og ikke mindst en hyggelig nordjyde. 😉  Han forstår at sætte kunden i centrum, så man føler sig som noget særligt.
Tak Andreas! Jeg vil til hver en tid anbefale (og har allerede gjort det) Sign-up Academy og Andreas Dirksen."

Benedicte Engels, founder, Kvindernes Bilmagasin og Female Drivers Club

Udtalelser

 

“Andreas delte gladelig ud af hans store viden om fordelsklubber. Jeg kan varmt anbefale at få besøg af Andreas Dirksen.”

Hans-Christian Kock, Kommerciel direktør, Kristelig Dagblad

Udtalelser

 

“Udover at være nok Danmark’s mest erfarne indenfor abonnementsforretninger, er Andreas også utrolig empatisk, og har en evne til at fange folk med hans personlighed.”

Micky Weis, Digital Strategist & Consultant

Udtalelser

 

”Andreas store erfaringer indenfor abonnementstjenester gør ham nærmest til et orakel, der kan svare på alt. Han er lynende skarp og meget behagelig at være sammen med, hvorfor jeg kun kan give ham mine varmeste anbefalinger.”

Dr. Imran Rashid, Keynote speaker & bestselling Author

Udtalelser

 

Det var rart at snakke med en ekspert. At få at vide “det er sådan her man gør!” fra en som har stor erfaring ikke mindst fra egen business og som har fingeren på pulsen, ved hvad der virker og ikke virker. I stedet for at jeg skal bruge tid på at lære det selv. En kæmpe tidsbesparelse.

Laura Grubb, CEO & Founder, Lauragrubb.dk

Udtalelser

 

”Abonnementskongen eller Subscription Expert - du kan vælge titlen. Andreas har hjulpet et utal af både iværksættere og vækstvirksomheder med at skabe en succes”

Cristian Willum, Vinderstrateg & Trusted Advisor

Udtalelser

 

”Udover stærke kompetencer er Andreas en kanon fyr, som har benene solidt plantet i jorden, på trods af hvad han har opnået. Jeg giver hermed Andreas mine varmeste anbefalinger!”

Marco Gam, Founder & Partner, ConMedia ApS

Udtalelser

 

”Andreas har fingeren på pulsen ift. hvordan man engagerer medlemmer og skaber værdi, og han er desuden en virkelig dygtig facilitator, der møder meget velforberedt op.”

Lone Borg, Business Manager, Business Aalborg

Udtalelser

 

”Det er utroligt så hurtigt Andreas kan sætte sig ind i ens situation. Han skærer direkte ind til benet - både hvad angår fordele, men også de vigtige faldgruber. Med sin enorme viden formår han at udstikke en farbar retning, der styrker troen på ens projekt. Kan anbefales til alle med en abonnementsforretning i maven"

Henrik Mathiasen, Speaker, founder og CEO, Optimisten

Udtalelser

 

”Vi havde fornøjelsen af Andreas til en inspirationsdag, hvor vi både blev inspireret af hans egen imponerende historie, men også måden han udfordrede os på.

Jesper Wengel, Direktør, Frie Funktionærer

Udtalelser

 

“En fantastisk lille abonnementsbibel med gode tips, som alle er noteret. Glæder mig endnu mere til at gå ALL IN på abonnementsløsningerne.”

Kristin Assaad, Founder & CEO, LegalUp

Udtalelser

 

“Forløbet har passet mig SÅ perfekt.

Klare budskaber, enkle opgaver, kun relevante og brugbart input – og tid til at reflektere og prioritere opgaven inden næste kommer. Stor tak for inspiration, input, vejledning og et motiverende forløb”.

Jytte Bille, Founder & CEO, Stai

Udtalelser

 

”Andreas er en fantastisk ressource som hjælper dig med at finde retning, skærper dit budskab og får din virksomhed til at blomstre. Jeg kan på det varmeste anbefale Andreas og hans ekspertise.”

Klaus Jørgensen, CEO & Founder, Juviva Fysio

virksomheder jeg har investeret i

Blog

Vi har hjulpet +500 virksomheder, blandt andet:

SignUp Academy

 

Heden 14 B
9520 Skørping
CVR: DK-38913557

+45 5353 7000

info@signupacademy.com

Nyhedsbrev

Ved at udfylde formularen herunder, accepterer du at blive tilmeldt vores nyhedsbrev, hvor du ca. en gang om ugen får nyheder fra abonnements-verdenen og tilbud fra SignUp Academy.

Læs mere om vores persondatapolitik.

soloselvstændig kvinde iværksætter

Seneste blogindlæg

 

Hvad betyder Ingen binding?

Byg din abonnementsforretning på tillid Når man driver en abonnementsforretning eller medlemsklub, er en af grundstenene TILLID. Dit medlem/din abonnent skal fx have tillid til, at du kan levere den lovede værdi med de intervaller, du oplyser. En vigtig trustmarkør,...