#24 Jesper Wengel – Frie Funktionærer 🧑‍💼

Om Jesper Wengel

Jesper Wengel, direktør i Frie, har været topleder så længe, han kan huske. Han er uddannet cand.merc. og har en MBA, så det er erfaren mand, hvis viden om erhvervsliv og organisationer aftvinger respekt.

Jesper var i en årrække administrerende direktør for den faglige organisation Krifa, som blev grundlagt helt tilbage i 1899. Herefter fortsatte han til en anden hæderkronet dansk organisation, nemlig LEGO. Den nye arbejdsgiver havde brug for Jespers unikke evner under etableringen af det banebrydende oplevelseshus, LEGO-House. Det kan vist bedst beskrives som et himmerige for alle klodselskere og kreative sjæle.

Jesper fik hurtigt styr på processer og en grænseløs økonomi. Da LEGO-House stod færdigt, var der atter bud efter ham fra de faglige organisationers verden. Han blev hentet til foreningen Frie, der tilbyder faglig hjælp, a-kasse og lønsikring.

Da Frie for nogle år siden slog sig sammen med et andet fagforbund, DANA, var det med Jesper ved roret i den store fusionsproces.

DO ✅

”Da jeg kom til Frie for fire og et halvt år siden, var det en lille organisation. Den trivedes ikke alt for godt, men døjede med tilbagegang. Jeg havde nogle kontakter i branchen, og igennem dem blev jeg opmærksom på en anden lille, nødlidende organisation, nemlig DANA – en fagforening for selvstændige. Det blev ret hurtigt klart for mig, at Frie og DANA kunne supplere hinanden godt. Jeg så en oplagt mulighed for et strategisk samarbejde.”

Men det blev ikke ved samarbejdet?

”For at gøre en lang historie kort, så endte det med, at vi gennemførte en reel fusion mellem Frie og DANA i begyndelsen af 2019. Når jeg ser på den organisation, der findes i dag, må jeg konstatere, at det har været en succes. Først var der to mindre enheder, hver især i ringe forfatning. Nu eksisterer der én, som har en meget stor kapacitet af medarbejdere og et utroligt solidt økonomisk grundlag. Intet af dette var indenfor rækkevidde for de to virksomheder hver for sig.”

Men når to mindre, nødlidende enheder fusionerer, kunne man vel frygte, at der blot blev en større, nødlidende enhed ud af det. Hvad gjorde, at det blev en succes, og ikke en fiasko i stor målestok?

“På under et år fik vi nogle utroligt store effektiviseringsgevinster. Hele backoffice-afdelingen blev slanket enormt, på grund af alle de ting, vi, populært sagt, kun behøvede én af i stedet for to. To kan leve billigere end én, forstået på den måde, at hvis man slår to husholdninger sammen, sparer man principielt den ene væk. Samtidig har man flere ressourcer til at drive den tilbageværende, OG man kan drage nytte af forskellige stordriftsfordele.

Vi sparede også på den kundenære del af vores aktiviteter. Vi kunne selvfølgelig ikke klare os med det antal medarbejdere, som én af organisationerne havde haft til at håndtere den samlede medlemsskare. Men med blot en lidt større styrke end vi hver især havde før, kunne vi servicere en dobbelt så stor volumen.”

Og medlemmerne – hvordan tog de imod de nye tider?

”Inden sammenlægningen havde Frie en meget høj medlemstilfredshed, mens DANA lå mere jævnt. Efter fusionen har vi landets højeste tilfredshed, fordi vi nu formår at servicere samtlige medlemmer endnu bedre. Den øgede kapacitet har også givet os mulighed for at udvikle på produktsiden. Men det er først og fremmest på service, at vi vinder vores medlemmers tilfredshed og loyalitet.”

Jesper Wengel opsummerer sit DO således: Se dig om efter synergier! Der kan være meget at hente ved at sammenlægge processer, ressourcer og drift.

DON’T ❌

Selv om Jesper Wengel betragter fusionen af forbundene Frie Funktionærer og DANA som en succesfuld milepæl i sin imponerende karriere, er det også her, han finder sit don’t:

”Når jeg ser tilbage på den proces og skal beskrive den, fremstår den som en ren triumf. Resultaterne er indiskutabelt flotte. Men jeg lærte nogle ting på den hårde måde. Noget, jeg undervurderede totalt i den her proces – det var kulturen. Vi havde mange gode drøftelser ledelserne imellem og syntes virkelig, der var gode takter. Vi var helt på linje angående værdier, markedstilgang osv. Stemningen var: ”Vi matcher hinanden perfekt, det her kan kun blive godt!””

Men?

”Men da tiden kom, hvor medarbejdere og systemer skulle lægges sammen, viste det sig, at vi i en række henseender var to vidt forskellige organisationer. Forventningen om, at det ville glide nemt og smertefrit blev på ingen tid afløst af enorme udfordringer. Der var simpelthen tale om to inderligt forskellige virksomhedskulturer.”

Og alligevel endte fusionen som en succes – hvordan gik det til?

”Det ville være skønt at kunne pege på en ledelsesmæssig genistreg, der løste alle problemer, men træerne vokser ikke ind i himmelen. Vi holdt en mængde møder og dyrkede dialogen, men på et tidspunkt måtte vi trække en streg i sandet. Oprindeligt var planen at bevare begge hovedkontorer, men i praksis fungerede det ikke, så vi lukkede det ene. Det føltes brutalt, men det var nødvendigt.”

Var det det, der skulle til?

”Ikke kun. Man er nødt til at have en fællesnævner, én måde at køre tingene på. Folk måtte gå ind på præmissen og favne de nye forhold – det var der, vi endte. De, som ikke kunne se sig selv i den nye organisation, måtte vi hjælpe videre til noget andet, så vi kunne fortsætte fremad med dem, der ville være med. Det var en proces med brud og barske beslutninger.

Jeg havde troen på, at det ville gå rigtig godt, vi brugte mange ressourcer på det, og alligevel opstod problemerne. Jeg lærte i hvert fald, at uanset gode intentioner og ressourceforbrug, så vil der opstå svære situationer, der kræver hårde beslutninger. Alt kan ikke være fryd og gammen under store omvæltninger.”

Jesper Wengels Don’t: Undervurdér ikke betydningen af kultur, og husk, at kan man ikke finde fodslag, kan man ikke samarbejde.

 

Optimering, videreudvikling og skalering af abonnementsforretningen

Vi har hjulpet Frie med at optimere, videreudvikle og skalere abonnementsforretningen via et 360 graders Business Review af forretningen, og et efterfølgende 1:1 SCALE forløb, der er et effektivt rådgivnings- og sparringsforløb på 3-6 etaper med Andreas Dirksen. Vi skræddersyr forløbet med afsæt i din virksomhedens situation, mål, og målgruppe, og forløbet skifter mellem vidensformidling og eksekvering.

Følg med

Vil du følge med i interviewene med de 100 største DO’S & DON’TS?
Så tilmeld dig og få en mail når der er nye interviews.

Du kan se alle de hidtil udgivne interviews her

Og tilmelde dig DOS & DON’TS nyhedsbrevet her under, så du får besked om nye interviews ⬇️
Ud over disse opdateringer accepterer du alene at modtage nyhedsbrevet om abonnement og tilbud fra SignUp Academy.

Måske dette også kunne interessere dig…