Månedlig eller årlig abonnementsbetaling?

Skal dine abonnenter kunne vælge mellem månedlig eller årlig abonnement, og skal der måske være en tredje mulighed? Spørgsmålet om faktureringsfrekvens dukker altid op, når vi taler med virksomheder. Det gælder uanset, om de tilbyder software, konsulentydelser, hundetræning eller noget helt fjerde.

Valget mellem månedlig og årlig abonnement indebærer en række fordele og ulemper, og det perfekte valg varierer baseret på virksomhedens specifikke målsætninger. Mange virksomheder vælger at tilbyde begge muligheder for at imødekomme så stor en gruppe forbrugere som muligt. Mange Software as a Service (SaaS) virksomheder sælger både til forbrugere og til erhverv, og her står valget ofte mellem månedlig og årlig abonnementsbetaling. Begge metoder har automatisk fornyelse, når en bruger vælger en betalingsplan, og transaktionerne behandles af en pålidelig betalingsformidler.

Men også andre end SaaS-virksomheder kan have svært ved at vælge månedlig eller årlig betaling. Denne artikel fortæller om månedlige og årlige abonnementsplaner i forhold til service og SaaS-virksomheder, hvor der ikke er afsendelse af produkter involveret. Om fordele, ulemper, og hvordan valget kan påvirke din virksomheds succes.

Månedlig fakturering

Månedlig fakturering tillader kunder at abonnere og anvende en service løbende og betale på månedlig basis. Dette system har sine egne unikke fordele og potentielle ulemper, alt afhængig af virksomhedens og kundernes perspektiver.

Fordele ved månedlige abonnementer:

 • Tilgængelighed: Gør det nemt for nye abonnenter at tilmelde sig med minimal økonomisk forpligtelse forud.
 • Kundetilvækst: Data tyder på, at lavere forpligtelse kan øge kundetilvækst, da især forbrugere tøver mindre med at prøve en ny tjeneste, hvis de kan betale for en måned ad gangen.
 • Investorinteresse: Månedlige abonnementer anses for at være mere forudsigelige mht. indtægter, hvilket tiltaler investorer.

Ulemper ved månedlige abonnementer:

 • Højere churn-rater: Kortere forpligtelsestid kan føre til højere churn (afmelding).
 • Uforudsigelig pengestrøm: Måned-til-måned betalinger kan gøre det vanskeligt at forudsige indtægter på lang sigt.
 • Udfordringer med langtidsplanlægning: Sværere at planlægge fremtiden med varierende indtægter.

Årlig fakturering

Årlig fakturering indebærer en engangsbetaling for et års adgang til en service. Der er ikke tale om binding. Abonnenter vælger selv at betale for et års adgang, ofte fordi der er en stor besparelse heri. Denne metode kommer også med sine egne fordele og ulemper.

Fordele ved årlige abonnementer:

 • Økonomisk forudsigelighed: Sikrer en stabil indtægtsstrøm og gør det lettere at planlægge for fremtiden.
 • Større cash-flow: Giver mulighed for større investeringer i fx markedsføring, for at få endnu flere kunder.
 • Kundeloyalitet: Længere betalingsperiode kan forbedre kunderelationer og fastholde kunder længere.
 • Rabatter og tilbud: Kan tilbyde besparelser til kunder, som forpligter sig til et år, hvilket kan øge tiltrækningen.

Ulemper ved årlige abonnementer:

 • Højere start-barrierer: Den store engangsbetaling kan afskrække nogle kunder.
 • Forøget support: Årlig automatisk fornyelse kan føre til kundefrustration, da de har glemt abonnementet og vil have pengene tilbagebetalt.

Kan man tilbyde begge muligheder?

At tilbyde både månedlig og årlig abonnement kan være en fin strategi for at tiltrække flest mulige abonnenter. Ved at give kunderne valget mellem kort- og langtidsforpligtelse, kan man som virksomhed appellere til abonnenters forskellige præferencer og samtidig sikre en både forudsigelige og løbende indtægt.

Når det så er sagt, så bør man som virksomhed sætte sig ind i sine brugeres præferencer og ikke bare give dem et hav af valgmuligheder. DU skal hjælpe dine abonnenter til at træffe det rigtige valg. Det gør du ved at teste, få feedback og undersøge, hvilke præferencer dine kunder har.

Dog kan du godt regne med, at i langt de fleste tilfælde vil en B2B-kunde foretrække at betale årligt, da det betyder mindre arbejde med bogholderi. Mange private B2C-kunder vil derimod gerne betale på månedsbasis for at fordele udgiften og ikke føle sig bundet. Et godt tilbud til dem, der betaler årligt kan være med til at flytte abonnenterne mellem de to muligheder.

Hvad skal du tilbyde dine kunder?

Når vi taler med kunder, er prissætning og hvor ofte man skal betale et af de mest stillede spørgsmål. Derfor er det stort set altid med i de forløb, vi aftaler med vores kunder. Begge vores forløb er skræddersyede og kan tilpasses dig og din virksomheds behov:

1:1 CREATE rådgivningsforløb er for dem, der gerne vil i gang med en abonnementsforretning, eller som skal genstarte den forretning de allerede har. Du bliver guidet til, hvordan du rent praktisk gør de enkelte ting, og vi ser på løsningen sammen.

1:1 SCALE forløb er for dig, der er i gang, og som gerne vil optimere og skalere din forretning. Du udvælger i fællesskab med Andreas Dirksen de fokusområder, der skal boostes. Dette kan evt gøres på baggrund af et grundigt forarbejde.

Business Review er en dybdegående gennemgang af din allerede eksisterende abonnementsforretning. Her får du et komplet overblik over, hvor der skal tages fat for, at du får en succesfuld forretning.

Læs også Andreas Dirksens bestsellerbog “Sign UP – sådan skaber du en succesfuld abonnementsforretning”

Kontakt os her for mere info

Måske dette også kunne interessere dig…