Højt prissatte forløb vs abonnement

Mange virksomheder står over for et kritisk valg mellem at tilbyde højt prissatte forløb eller et abonnement. Valget har stor konsekvens, da det påvirker virksomhedens indtjeningsmodel, kundebase og langsigtede vækststrategier. Mens nogle måske betragter dette som et enten/eller valg, kan en kombination af begge modeller kan skabe en kraftfuld synergi, der udnytter styrkerne ved hver model til at fremme virksomhedens vækst og stabilitet.

Forståelse af modellerne

Lad mig først beskrive de to modeller.

Højt prissatte forløb indebærer typisk en engangsbetaling for et omfattende produkt eller serviceforløb, som kunder vælger for at opfylde specifikke, ofte komplekse behov. Denne model tiltrækker kunder, der søger skræddersyede løsninger og er villige til at investere i høj kvalitet og omfattende service.

Abonnementsmodeller tilbyder derimod løbende adgang til et produkt, service eller en tjeneste mod en regelmæssig betaling. Denne model er baseret på forudsigelige indtægter og langvarige kundeforhold, hvilket gør det muligt for virksomheder at opbygge en stabil og loyal kundebase.

Kombinationens kraft

Den væsentligste pointe i denne artikel er, at det ikke nødvendigvis skal være et valg mellem højt prissatte forløb og abonnement. Man skal snarere gå i retning af en integreret tilgang, der udnytter styrkerne ved begge. Ved at skabe en synergi mellem disse to forretningsben kan virksomheder nyde godt af både de høje indtægter fra engangstransaktioner og de stabile, løbende indtægter fra abonnementsmodellen. Det kan give både ro i maven og overskud på bundlinjen.

Fordelene ved synergi er for eksempel:

  1. Mersalg og medlemsfordele: Abonnementsmodellen kan fremme mersalg til eksisterende kunder gennem fordele, rabatter og eksklusive tilbud, som øger værdien af deres løbende engagement. Dette skaber en platform, hvor kunder, der oprindeligt kom til for et højt prissat forløb, kan blive en del af abonnementsmodellen, hvilket tilfører en ekstra dimension til deres kunderelation.
  2. Øget kundeloyalitet: Ved at kombinere de dybe, skræddersyede engagementer fra højt prissatte forløb med den løbende værdi og bekvemmelighed fra abonnementsmodeller, kan virksomheder opbygge stærkere og mere meningsfulde relationer med deres kunder. Dette forbedrer kundeloyaliteten og fremmer en følelse af tilhørsforhold til brandet.
  3. Stabil og forudsigelig omsætning: Integrationen af abonnementsmodeller i en forretning, der traditionelt fokuserer på højt prissatte forløb, tilbyder en stabil og forudsigelig indtægtsstrøm. Dette hjælper virksomheder med at planlægge og investere i fremtidig vækst med større sikkerhed.
  4. Krydsfremme: Ved at udnytte abonnementsbasen til at fremme højt prissatte forløb kan virksomheder effektivt øge deres samlede indtægter. Kunder, der værdsætter det løbende forhold til virksomheden gennem abonnementet, kan være mere tilbøjelige til at investere i dyrere forløb, når behovet opstår.

Få en robust forretning

En hybrid tilgang mellem højt prissatte forløb og abonnement er en fleksibel og robust forretningsstrategi. Ved at kombinere det bedste fra begge verdener kan virksomheder ikke kun maksimere deres indtægtsmuligheder, men også skabe stærkere, mere varige relationer med deres kunder. Denne integrerede strategi er med til at øge væksten. Hvert forretningsben vil kontinuerligt styrke og udvide det andet. Og hvem vil ikke gerne skabe en opadgående spiral af succes i sin virksomhed.

Få flere ben at stå på

Vi har hjulpet mange med at integrere et abonnementsben i deres virksomhed, hvor de i forvejen sælger højt prissatte forløb. Vi gør det med vores eget forløb. Vi skræddersyr et rådgivningsforløb, så det passer med den forretning, de har nu, og den de ønsker at skabe.

I vores 1:1 CREATE rådgivningsforløb får du både nødvendig viden, for at kunne skabe en abonnementsforretning og vi guider dig til hvordan du rent praktisk gør det. 

Vi kan også sagtens hjælpe dig, hvis du allerede har to ben at stå på. Med et 1:1 SCALE forløb ser vi på, hvordan du bedst udnytter synergien mellem dine forretningsben. Også her både skræddersyr og guider vi dig helt i mål. Så alle dine ben er fitte og up-to-date.

Læs også Andreas Dirksens bestsellerbog “Sign UP – sådan skaber du en succesfuld abonnementsforretning”

Kontakt os her for mere info

Måske dette også kunne interessere dig…