Handels- og leveringsbetingelser

Disse handels- og leveringsbetingelser gælder for erhvervsdrivendes køb af produkter, ydelser og kurser, både fysiske og online, der bliver solgt og leveret af SignUp Academy ApS (herefter kaldet SignUp Academy).

www.signupacademy.com ejes og drives af SignUp Academy ApS, Heden 14 b, 9520 Skørping, CVR-nr. 38913557. Selskabet er en del af SignUp Academy Holding Aps CVR-nr 42726648.

KONTAKT

Kontakt os hurtigst via info@signupacademy.com eller ring på 5353 7000

YDELSER OG PRODUKTER

SignUp Academy leverer tjenesteydelser i form af guides, rådgivning, sparring og undervisning i at skabe en abonnementsforretning. SignUp Academy sælger desuden fysiske bøger.

Som kunde hos SignUp Academy kan du købe rådgivning og andre tjenesteydelser både som enkeltstående opgave og som abonnementsaftale. Enkeltstående rådgivningsopgaver, foredrag og lignende er reguleret af vilkårene i disse salgs- og leveringsbetingelser. Abonnementsaftaler er herudover reguleret af vilkårene i disse handelsbetingelser samt i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

PRISER

SignUp Academy henvender sig udelukkende til erhvervslivet. Alle priser er derfor angivet i danske kroner eksklusiv moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage, med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. SignUp Academy forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre priser, materialer og tidspunkter. Køber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.

BETALING

Du kan betale med VisaDankort, VISA, American Express, Mastercard eller Swipp. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse.

Ved særskilt aftale herom kan betaling ske til vores bankkonto: Reg. 5470 – Kto. 0001807416

Vi har ikke adgang til dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

KØB OG LEVERING AF DIGITALE YDELSER

Når købet er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse/faktura via den oplyste mailadresse. Alle køb foretages gennem abonnementssystemet Simplero.

Køber du et produkt, der alene kan tilgås online, vil du ligeledes modtage en mail med adgangskode til produktet kort tid efter ordren er gennemført. Du vil herefter kunne logge ind og straks benytte produktet.
Emailadressen kan du altid selv ændre via “din profil”, når du er logget ind i Simplero.

KØB AF BØGER OG ANDRE FYSISKE PRODUKTER

Køb af bøger kan ske enten i forbindelse med et fysisk arrangement eller direkte på websitet. Betaling sker ved bestilling. Sker købet ved et fysisk arrangement leveres bogen straks. Sker købet på hjemmesiden leveres bogen så vidt muligt inden for en uge.

Får vi pakker retur, der ikke er afhentet, betaler du selv for at få bogen tilsendt igen.

WORKSHOPS, KURSER, FOREDRAG & EVENTS:

Hvis andet ikke fremgår af signupacademy.com aftales foredrag, rådgivning og andre ikke-digitale ydelser direkte med SignUp Academy, herunder leveringstidspunkt og -sted.

Ved framelding/afbestilling mindre end 1 måned til afholdelse kræves 50 % i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din kursusplads til en anden. Kontakt os da med information om, hvem der overtager din plads.

SignUp Academy forbeholder sig ret til ændringer af pris, tid, sted og indhold.

BRUGSRET TIL PRODUKTER OG YDELSER

Alle rettigheder til kurser (online eller live), foredrag og online-produkter, tekster og billeder tilhører SignUp Academy.

Når du køber et produkt eller en ydelse, opnår du mulighed for at tilgå det købte materiale via login på SignUp Academys produktside www.signup-success.com. Materialet kan tilgås indtil den indgåede aftale ophører. Se om abonnement nedenfor i afsnittet “Abonnementsvilkår”.

Alle online-produkter er personlige, og du er uberettiget til at sælge, udlåne, give væk eller på anden måde distribuere produkterne uden forudgående skriftlig aftale med SignUp Academy.

Du må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde foretage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.

Det er ikke tilladt at anvende det købte til undervisning eller på lignende måde videreformidle den viden, som du opnår ved dit køb af produktet hos SignUp Academy.

Konstaterer SignUp Academy, at du eller dine samarbejdspartnere foretager uretmæssig brug af materialet, anses dette for væsentlig misligholdelse af aftalen.

FORTRYDELSESRET OG REKLAMATION

Erhvervsdrivende har ikke fortrydelsesret.

Køber du et af SignUp Academys produkter som privat forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret. Bemærk, at der som udgangspunkt ikke er fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket.

Hvis du fortryder dit køb, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, med mindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at levering af ydelsen er påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Svarer ydelsen ikke til det aftalte, skal du straks henvende dig til os. Vi vil bede dig beskrive så detaljeret som muligt, hvad reklamationen går ud på.

Ønsker du at fortryde eller reklamere over en ydelse eller et produkt, kan du vælge enten at skrive til info@signupacademy.com eller ringe til Mette Fruensgaard på 2258 2105.

 

ABONNEMENTSVILKÅR

Nedenstående vilkår er gældende, hvis du tilmelder dig SignUp Club abonnement hos SignUp Academy. Som medlem har du adgang til de fordele, som det enkelte abonnement tilbyder. Desuden gælder ovenstående Handels- og leveringsbetingelser også for dig som medlem.

Tilmelder du dig ovennævnte abonnement, er der tale om en abonnementsaftale, der løber indtil den opsiges. Der er ingen binding, og aftalen kan opsiges når som helst.

Abonnementets pris, fordele, indhold mm. vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden på https://signupacademy.com/signup-club/Køber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selv om nye abonnenter betaler en højere pris.

SignUp Academy forbeholder sig ret til at foretage opdateringer, afbrydelser, tilføjelser eller ændringer af enhver funktion tilknyttet abonnementsplatformen med eller uden varsel. Undtaget hertil er ændringer, som væsentligt ændrer eller reducerer funktionaliteten af platformen. I tilfælde af dette giver SignUp Academy et rimeligt varsel.

Du har adgang til medlemskabets fordele, så længe du er omfattet af et aktivt abonnement.

For at kunne oprette et abonnement har vi brug for følgende oplysninger:

  • dit eller din virksomheds navn og CVR-nummer
  • din eller brugerens navn og mailadresse

Oplysningerne opbevares i hele medlemsperioden samt i en begrænset periode efter ophør af medlemskabet, se under PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK.

Du forpligter dig til at sørge for, at oplysningerne til hver en tid er opdaterede, for at kunne få det fulde udbytte af medlemskabet.

Når du er oprettet som medlem, modtager du straks to mails: en velkomstmail med information om abonnementet fra SignUp Academy og en mail med login-oplysninger fra Simplero, som er vores abonnementsplatform.

BETALING OG PRISÆNDRINGER

For at få adgang til abonnementsplatformen skal du tilknytte et gyldigt betalingskort til abonnementet. Du har ansvaret for, at betalingskortet til stadighed er gyldigt. Ønsker du at forny dit betalingskort, kan dette gøres via dit Simplero-login.

Du kan betale med Dankort, VisaDankort, VISA, American Express, Mastercard eller Swipp. Beløbet trækkes straks ved betaling. Du modtager straks efter købet en faktura på den opgivne email-adresse.

Abonnementet betales enten månedsvis eller årligt. Begge typer abonnement betales forud. Betaling opkræves via det tilknyttede betalingskort. Efter den første betaling vil abonnementet løbende blive fornyet enten i form af opkrævning af månedlig eller årlig betaling.

SignUp Academy fortsætter med at trække betaling, indtil abonnementet opsiges. Du kan finde alle dine fakturaer under kvitteringer i din konto i Simplero.

Abonnementspriserne er oplyst ekskl. moms, medmindre andet fremgår af beskrivelsen.

Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Du er forpligtet af disse abonnementsvilkår i hele abonnementsperioden.

BRUG AF ABONNEMENTSPLATFORMEN SIGNUP CLUB

Som medlem får du en personlig, ikke-eksklusiv adgang til brug af abonnementsplatformen SignUp Club. Denne adgang giver dig udelukkende adgang til SignUp Club som beskrevet i disse abonnementsvilkår.

Adgangskoder administreres og sendes i et sikkert og krypteret format. SignUp Academy har ikke adgang til dine adgangskoder. Kombinationen af email og kodeord er fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til tredjepart. Du bør sikre dig, at uautoriseret eller ulovlig brug af dit abonnement forhindres.

MEDLEMSFORDELE OG KØB AF ENKELTSTÅENDE OPGAVER

Som medlem af SignUp Club har du mulighed for at købe enkeltstående rådgivningsopgaver og produkter med rabat. Rabatten kan afhænge af din abonnementstype. SignUp Academy forbeholder sig ret til at ændre på rabatter uden varsel.

Benytter du dig af de tilbud, som vi har lavet med eksterne samarbejdspartnere, er det uden ansvar for SignUp Academy, da aftalen indgås direkte med den pågældende virksomhed.

OPSIGELSE OG AFBRYDELSE

Du kan til enhver tid opsige dit abonnement i SignUp Club via din konto på platformen under det købte produkt. Alternativt skal du opsige dit abonnement ved skriftlig henvendelse til SignUp Academy. Af sikkerhedsmæssige årsager kan abonnementet ikke opsiges på anden vis.

Ved opsigelse af abonnementet inden den periode er udløbet, for hvilken der er trukket betaling på det angivne betalingskort, fortsætter abonnementet uændret indtil periodens udløb.

SignUp Academy forbeholder sig ret til at suspendere eller afbryde adgangen til platformen uden varsel, såfremt dine handlinger eller brug af platformen udgør en væsentlig overtrædelse af denne aftale og/eller udgør en sikkerhedsrisiko.

Såfremt SignUp Academy suspenderer eller afbryder adgangen til platformen, vil der ikke ske tilbagebetaling af den resterende del af den periode, der er betalt for.

FORTROLIGHED OG SIKKERHED

Hos SignUp Academy mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig bliver behandlet fortroligt. Læs mere om, hvordan vi behandler personoplysninger under PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK.

SignUp Academy, alle tredjeparter og hostingpartnere, vil altid:

  • Bruge sikre fremgangsmåder til at gemme, administrere og overføre data og indhold
  • Have opdaterede politikker og procedurer for at forhindre uautoriseret brug af brugernavne og adgangskoder
  • Vil straks underrette dig ved mistanke om, at brugernavn og adgangskode er gået tabt, stjålet, kompromitteret eller misbrugt

Du accepterer at underrette SignUp Academy i tilfælde af uautoriseret adgang til platformen eller ved mistanke om, at en e-mail, en adgangskode eller andre legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, misbrugt eller kompromitteret.

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER FOR FORBRUGERE

Hvis du er utilfreds med det produkt, du har købt hos SignUp Academy, opfordrer vi dig til straks at rette henvendelse til os, så vi kan finde en løsning.

Er SignUp Academys endelige forslag til løsning ikke acceptabel, kan du indgive klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos SignUp Academy til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse info@signupacademy.com

LOVVALG OG VÆRNETING

Uoverensstemmelser mellem SignUp Academy og dig om aftalens opfyldelse, fortolkning og udfyldning kan alene indbringes for Retten i Aalborg og afgøres efter dansk ret.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret november 2020. SignUp Academy tager forbehold for eventuelle tryk- eller prisfejl.

 

 

SignUp Academy

 

Heden 14 B
9520 Skørping
CVR: DK-38913557

+45 5353 7000

info@signupacademy.com

Nyhedsbrev

Ved at udfylde formularen herunder, accepterer du at blive tilmeldt vores nyhedsbrev, hvor du ca. en gang om ugen får nyheder fra abonnements-verdenen og tilbud fra SignUp Academy.

Læs mere om vores persondatapolitik.

soloselvstændig kvinde iværksætter

Seneste blogindlæg

 

Converting Free Members into Paying Members

How do you convert free members into paying members? Free members can be found in most subscription businesses. It has become the standard in subscription businesses to give members the opportunity to get a free trial period before deciding whether they want to pay...

Allow Risk to Be Your Fuel

Allow risk to be your fuel! That is some statement. When I launched the membership club Plusbog.dk, we sold all the books for less than the purchasing price. We expected to recose the money – and more of course – through the monthly membership payments. If a new book...

Are you Creating Value for your Members?

A good question to regularly ask yourself is: "Am I creating value for my members?" Whether you run a subscription business or a transactional business, it is important to stand out and provide great value - continuously. Why is it so important to differentiate in a...